Trykktesting av små og store bygg

Varmetap.no AS har lang erfaring og kvalitetsutstyr for utførelse av nøyaktig og pålitelig trykktesting.

Blowerdoor

Retrotec BlowerDoor har lenge vært ansett som det beste og mest brukervennlige systemet for tetthetsprøving av bygninger. Kombinert med automatisert testprosedyre og PC styring blir Retrotec BlowerDoor det komplette system for konsulenter, takstmenn og byggmestere for tetthetskontroll.

Kravene til tetthet etter TEK 17 er lekkasjetall på maks 0,6 luftutskiftinger i timen med 50Pa trykkforskjell. Dette kravet gjelder for boliger, øvrige bygninger samt fritidsbolig over 150m2.

BlowerDoor i kombinasjon med termografering

BlowerDoor testen kan med fordel kombineres med termografering (termisk kamera). Retrotec BlowerDoor måler bygningens tetthet og beregner lekkasjetall, som ikke må overstige 0,6 for en enebolig, termografikameraet lokaliserer steder med lekkasje og kan dokumentere disse for senere utbedring.

Hvem har bruk for BlowerDoor?

Byggmestere/ferdighusleverandører kan utføre en trykktesting av bolig før overrekkelse av nøkkel til den nye boligeieren. Dette gir en kvalitetssikring av overrekkelsen. Skulle det være mangler – for eksempel manglende isolasjon, vil dette kunne bli fanget opp på et tidlig tidspunkt ved at man lokaliserer problemet med termografering og kan utbedre manglene før overlevering. Dette gir trygghet for kjøper, og ikke minst en trygghet for leverandøren, ved at alt er i orden ved overrekkelsen (mindre reklamasjoner) Boligeieren vil ved videresalg kunne fremvise dokumentasjon på at huset er trykktestet.

 

BlowerDoor kan også utmerket brukes til større bygninger og næringsbygg.