Hva er termografi?

Vi benytter oss av moderne IR-kamera som fanger opp infrarød stråling måler vi temperaturforskjeller i bygningens overflater.

Ikon, infraføde signaler

Moderne infrarød teknologi

Ved hjelp av farger som indikerer en temperatur, gir et termografibilde en rask visuell kontroll av overflatetemperaturen. Dette gir en enkel identifisering av varme og kalde punkter, uten at man må berøre måleobjektets overflate. Bildene kan overføres til PC for videre analyse og dokumentasjon. Termografi er ideelt å bruke innenfor mange områder som f.eks. kontroll av tekniske installasjoner og bygninger, luftlekkasje kuldebroer, fuktskader, prosesser, mekanisk vedlikehold, etc.

Ethvert objekt har en varmeutstråling

Bølgelengden på strålingen varierer avhengig av overflatetemperaturen på objektet. Et infrarødt kamera (termografikamera) oppfanger denne variasjonen, og omgjør den til synlige farger på et termogram (termobilde). Varme felt vil tydelig vise en avvikende farge i forhold til felter med normaltemperatur. I det høyoppløselige termogrammet, kan man sammenligne eksakt temperatur i et feilpunkt mot et referanse-punkt med normaltemperatur. Etter en termografisk inspeksjon, utarbeides en rapport, som med digitale bilder, et termogram og tekst beskriver tilstanden. I rapporten fremkommer våre konklusjoner og anbefalte tiltak. Termografi er berøringsfri temperaturmåling, som utføres mens anlegget er i full drift.

Trenger du vår bistand?

Fortell oss gjerne hva du trenger hjelp med. Vi har lang erfaring og høy kompetanse og utfører jobben effektivt og konkurransedyktig.

Kontakt oss