Bruksområder for termografi

Mange bygg har dårlig inneklima med luftlekkasjer og dårlig isolering. Med vår hjelp reduserer du energiforbruket og minsker sjansen for fukt, mugg og sopp.

Bolig og bygg - Varmetap og dårlig isolering

Manglende eller dårlig isolering, trekkfulle vinduer og dører, overgang mellom gammelt og nytt bygg, lokaliserer kuldebroer. Stoppes lekkasjene, kan energiforbruket reduseres opp til 30% ifølge forskning. Luftlekkasjer kan også føre til betydelige byggskader som fukt, mugg og sopp!

Termografi bilde fra hus

Her trengs ytterligere tetning mellom vegg og tak, som skalaen til høyre viser har man her nesten dobbelt så mye varmetap i overgangen mellom vegg/tak enn på den isolerte veggen.

Termografisk bilde av bygg

Et godt eksempel på varmetap mellom nytt og gammelt bygg (gammelt bygg til venstre) skalaen til høyre viser hvordan temperaturen øker jo nærmere man kommer overgangen til nybygget.

Termografisk bilde av hus

På dette tilbygget er det lett å se at isolering har uteblitt, tilbygget lyser opp på høyde med vinduene og som temperaturene viser er det like mye varmetap midt på tilbyggets vegg som fra vinduene i annen etasje.

Termografisk bilde av skap

Et godt eksempel på vannlekkasje under et vindu. Lekkasje ødelegger isoleringsevnen til isolasjonsmateriale.

Unngå varmetap og spar penger – bestill en analyse fra oss.

Bestill analyse

Prosess og vedlikeholdsprogram

Varmgang i prosessutstyr, lager, rør etc. Termografi er et svært godt hjelpemiddel i forbindelse med vedlikeholdsprogram og kvalitetskontroll.

Hvorfor bruke termografi i ditt vedlikeholdsprogram:

  • Avdekke problemer før disse gir uønsket utkobling/driftsstans.

  • Forbedre dine kontrollrutiner.

  • Tilfredsstille krav i Forskrift om Internkontroll.

Termografisk bilde

Dette er et eksempel hvordan man kan søke etter innsnevring i rør ved å se hvor den varme væsken må ta omveier for komme videre på denne måten kan man lokalisere fortetninger og oppdage større varmetap eller manglende isolering.

Bestill en termografisk undersøkelse – et godt hjelpemiddel for vedlikeholdsprogram og kvalitetskontrollering.

Bestill undersøkelse

Elektro

Kontroll av varmekabler, varmgang i stikkontakter, lysbrytere, sikringsskap, elektrisk anlegg etc. 40% av branner i Norge starter i, eller forårsaket av elektriske anlegg.

Termografisk bilde av varmekabler

Dette bildet illustrerer hvordan man kan lokalisere varmekabelen f.eks. hvis det skal bores i betonggulvet, i dette tilfellet skulle det settes opp en lettvegg med hjelp av ekspansjonsbolter.

Termografisk bilde av varmekabel

Dette bildet illustrerer hvordan man kan lokalisere varmekabelen f.eks. hvis det skal bores i betong gulvet, i dette tilfellet skulle det settes opp en lettvegg med hjelp av ekspansjonsbolter.

Avdekk kritiske feil og få kontroll på elektronikk – bestill en termografisk undersøkelse fra Varmetap.no.

Bestill undersøkelse

Mekanisk

Motor, varmgang i lager etc.

Unngå kritiske feil og avdekk problemområder - bestill en termografisk undersøkelse fra Varmetap.no.

Bestill undersøkelse

Teknisk isolering

Isolering av rør, varmetap i rør.

Termografisk bilde av rør

Dette er et eksempel hvordan man kan søke etter innsnevring i rør ved å se hvor den varme væsken må ta omveier for komme videre på denne måten kan man lokalisere fortetninger og oppdage større varmetap eller manglende isolering.

Avdekk VVS-problemer berøringsfritt – bestill en termografisk undersøkelse fra Varmetap.

Bestill undersøkelse

Vannlekkasje og vannbåren varme

Lokalisering av vannlekkasjer, også i vannbåret anlegg.

Identifiser vannlekkasjer raskt og effektivt med hjelp av Varmetap.no.

Bestill undersøkelse